Privacyverklaring

Privacyverklaring Restaurant de Lindehof BV

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Restaurant de Lindehof BV of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer Soenil Bahadoer
Onderneming Restaurant de Lindehof BV
Bezoekadres Beekstraat 1 5671 CS Nuenen Nederland
E-mail [email protected]
Telefoonnummer +31 (0) 40 283 7336
KvK-nummer 53136934

Restaurant de Lindehof BV is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Restaurant de Lindehof BV is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Restaurant de Lindehof BV is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Restaurant de Lindehof BV, waaronder https://restaurant-delindehof.com. 

Restaurant de Lindehof BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Restaurant de Lindehof BV opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Restaurant de Lindehof BV. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Restaurant de Lindehof BV om de overeenkomst uit te voeren.

Restaurant de Lindehof BV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Restaurant de Lindehof BV altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Restaurant de Lindehof BV worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst:
uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product:
uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

-voor het betalen en afhandelen van facturen:
uw naam, adres, postcode en woonplaats;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte:
uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het versturen van de nieuwsbrieven:
uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Restaurant de Lindehof BV altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan [email protected]

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst:
5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen:
7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten:
na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte:
60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

– in het geval van de nieuwsbrief:
na wederopzegging.

Externe partijen:

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Restaurant de Lindehof BV gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk.
In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Restaurant de Lindehof BV, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het uitvoeren van de dienst wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webdesigner.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app worden verstrekt aan de webdesigner.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar
[email protected].

Zwarte lijst met betrekking tot persoonsgegevens:

Het staat Restaurant de Lindehof BV vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Restaurant de Lindehof BV ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Restaurant de Lindehof BV. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Restaurant de Lindehof BV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Restaurant de Lindehof BV.

Cookiebeleid

De website van Restaurant De Lindehof gebruikt cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.

De Lindehof maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Daarnaast maakt De Lindenhof gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk om nooit cookies te accepteren, cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of –ervaring van de website. Bij vragen over cookies kun u terecht bij De Lindehof.

De Lindehof maakt gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics

Zijn statistiek cookies voor Google Analytics. De duur van de cookies is 2 Jaar. Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.)

You cannot copy content of this page