Algemene voorwaarden Nespresso 5-gangenmenu

Algemene voorwaarden

 

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Lindehof** x Nespresso 5-gangenmenu (de “Actie”) van Nespresso Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nespresso”). De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nespresso Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.restaurant-delindehof.com

 2. Nespresso behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nespresso daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nespresso bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 3. Nespresso behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 1. Per naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer een reservering worden gemaakt.

 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

 3. Deelname aan deze actie onder de 18 jaar is niet toegestaan.

Actieopzet

 1. De actieperiode loopt van 8-11-2019 tot en met 8-12-2019 en is beschikbaar op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.  Het is mogelijk een reservering te maken vanaf 6-11-2019 tot en met 8-12-2019. Let op, vol=vol. En de aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Om deel te nemen aan deze Actie dienen klanten een reservering te maken via www.restaurant-delindehof.com en vullen daar in: of het om een lunch of diner gaat, aantal personen, datum, tijdstip, voornaam, achternaam, e-mailadres, GSM en bijzonderheden.
 2. De reservering voor de Lindehof** x Nespresso 5-gangenarrangement bestaat uit:
  5-gangenmenu (diner of lunch) bij Restaurant de Lindehof, inclusief: Nespresso Bespoke cocktail, aperitief, wijnarrangement, tafelwater en Nespresso koffie met friandises. Het menu kost € 139 p.p.  De reserveringen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door de Lindehof. Nespresso ontvangt geen persoonsgegevens. Lindenhof gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de actie en niet voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid

 1. Nespresso en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nespresso.

 2. Nespresso is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nespresso draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nespresso is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nespresso is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 1. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Lindehof.

De Lindehof behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar Nespresso. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen krijgt u telefonisch of  per email antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 23 oktober 2019

You cannot copy content of this page